Keresés helyett találni – hogyan változtathatók a számítógépes file-ok digitális javakká?

Keresés helyett találni – hogyan változtathatók a számítógépes file-ok digitális javakká?

  • Post comments:0 Comments

Egy részletes GISTICS® kutatás, amely a vállalkozások által létrehozott digitális file-okra irányult, felfedte, hogy a vállalatok által létrehozott file-oknak csak egy nagyon kis hányada alkalmas arra, hogy ésszerű mértékű időbefektetés mellett újrahasznosítható legyen. Ugyanakkor egy másik GISTICS® kutatás, amely több ezer digitális tartalmat létrehozó végre fókuszált, arra a következtetésre jutott, hogy a már létező digitális javaknak szisztematikus újrahasznosítása számottevően képes csökkenteni a termelési költségeket és emellett drámaian javítja a piacralépéshez szükséges időráfordítást.

Nyilvánvalónak tűnhet, hogy a digitális javak újrahasznosításának a teljes vállalkozást átfogó alkalmazása, alapvetően egy eszköztípus bevezetésétől függ: ez a digitális-sablon. Amint azt a neve is sugallja, a digitális-sablon egy olyan file, amelyre a szerzője átlagosnál több időt és energiát fordított, annak érdekében, hogy egy magasfokú újrahasznosíthatóságot biztosítson.

A brahms® nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a fenti koncepció gyakorlatba ültetését megkönnyítse. Ennek érdekében a brahms® egy olyan platformot tesz elérhetővé a felhasználó számára, amelyen keresztül hatékonyan lehet megtalálni és újra-felhasználni a már létező digitális tartalmakat. A rendszer drámaian csökkenti a digitális tartalom kereséskor tipikusan fellépő időveszteségeket azáltal, hogy egy digitális címkézésen és digitális-kategorizáláson alapuló intelligens kereső funkciót bocsájt a felhasználók rendelkezésére.

Továbbá, a brahms® egy erőteljes eszköztárt ajánl fel a tartalom-létrehozó számára, melynek segítségével a közösség által újrahasznosítható digitális javak létrehozása napi rutinfeladattá változik. Fontos kiemelni, hogy a brahms® használatakor, az újrahasznosítható digitális sablonok lokalizálása és módosítása nem igényli a böngésző elhagyását, ahol a felhasználó a brahms®-t futtatja. Ezáltal a brahms® megkíméli a felhasználót, a néha nagyon is zavaró, alkalmazások közti váltogatástól.

Végül, de nem utolsósorban, a brahms® gondoskodik arról, hogy a benne keletkezett digitális javak szellemi tulajdonosi jogai védelmet élvezzenek és a létrehozott tartalom csak és kizárólag a tervezett célközönséghez jusson el. Ennek érdekében, a platform egy szofisztikált cégen belüli- és kívüli- megosztó mechanizmust használ, amely igény esetén még digitális-tartalom népszerűségi statisztikákat is képes produkálni. A tartalom megosztás funkciót egy workflow-rendszer támogatja, melynek segítségével, minden vállalkozás ki tudja alakítani az általa igényelt és megfelelőnek tartott digitális munkafolyamat sémákat.

Nagyító a papíron

Leave a Reply